Søknadsskjema

Fyll ut søknaden i dag! Når du søker en stilling, søker du til selve traineeprogrammet, og ikke til den enkelte bedrift. Når søknadsfristen er ute 31.mars, sendes din søknad til alle bedriftene som ønsker trainee høsten 2019.

CV
Søknad
Eventuelle andre dokumenter