Molde Bærekraftshub (Møre og Romsdal fylkeskommune)

Molde Bærekraftshub er under stifting og vil i første omgang være 100% eigd av Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) Selskapet skal jobbe for å utvikle en bærekraftig byggeindustri i Møre og Romsdal i tett samarbeid med R8Me AS. Ved oppstart vil selskapet ha to tilsatte, samt at der etterhvert vil være 2 tilsatte i R8Me ved samme lokalitet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgåver som vidaregåande opplæring, samferdsel, tannhelse, regional utvikling og planlegging, kultur og kulturminne, folkehelsearbeid og klima og miljø. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklinga og planlegginga i fylket. Vi løyser oppgåver som går på tvers av kommunegrensene i fylket, i samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.