Brunvoll AS

Brunvoll-konsernet er en ledende maritim systemleverandør med høy eksportandel og meget god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling, egenproduksjon og service på fremdrifts-, posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy.

Vi er et familieeid konsern som ble etablert i 1912 og som i dag har lokasjoner i Molde, Volda, Ålesund og på Dalen i Telemark. Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,3 milliarder i 2020, har rundt 520 medarbeidere og er representert gjennom et agentnettverk i 23 land i alle verdensdeler. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide" og våre verdier er å være pålitelig, engasjert og ansvarlig.