Brunvoll AS

Precision is our passion! Brunvoll er en produsent og leverandør av thrustersystemer for manøvrering av avanserte skip. Brunvoll er totalleverandør og tilbyr fullt integrerte thrusterløsninger, komplett med drivmotorer, hydrauliske komponenter, kontroll, alarm og monitorsystemer.

Brunvoll er et globalt og anerkjent merke innen maritim industri, der de har etablert sterke markedsposisjoner i deres viktigste markedssegmenter. Brunvolls kunder består av mange av de ledende bedrifter innen design, bygging, drift eller eierskap av avanserte fartøy. Men Brunvolls marked har fortsatt uutnyttet potensial. De arbeider hele tiden for å nå nye bedrifter som kan finne fordeler i Brunvoll-løsninger.